Stimuleringsregeling gezonde relaties & seksualiteit. Nieuwe ronde voor scholen start op 8 maart!

Vroegtijdig aandacht besteden aan relaties en seksualiteit in de klas draagt bij aan een gezonde en positieve seksuele ontwikkeling van leerlingen en studenten. Het bespreekbaar maken van dit thema is niet voor iedereen altijd even makkelijk. De stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit is er om de betrokken professionals op de school hierin zo goed mogelijk te ondersteunen.

Ronde 4, voorjaar 2021
Vanaf maandag 8 maart tot en met maandag 19 april kunnen scholen hun belangstelling kenbaar maken voor ronde 4 van de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit.

Voor welke scholen?
De stimuleringsregeling is voor alle scholen (locaties) in het primair onderwijs, voorgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Wat houdt de stimuleringsregeling in?
Ronde 4 van de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit bestaat uit een geldbedrag van maximaal €5.000 per school locatie. Deze ronde biedt plaats voor 250 scholen.
Scholen kunnen het geldbedrag ook gebruiken voor:
– Scholing van (vak)docenten
– Teamtrainingen
– Training van een functionaris in de zorgstructuur
– Inzet van gastdocenten
– Ouderaanbod
– Inzet van theaterproducties

Firma LoS
Wij hebben ruime ervaring met veel van de interventies die vallen binnen de stimuleringsregeling zoals Lang leve de Liefde en Girls’Talk (+) en Make a Move (+). Ons eigen aanbod kan ook ingezet door scholen en natuurlijk werken wij ook op maat.
Wil je graag even sparren op welke manier jij binnen jouw school het beste aandacht kunt besteden aan gezonde relaties en seksualiteit? We denken graag met je mee. Mail ons op info@firmalos.nl.


Stimuleringsregeling gezonde relaties & seksualiteit. Opnieuw subsidie beschikbaar voor scholen!


Het kabinet zet stevig in op de preventie van onbedoelde zwangerschappen. Eén van de maatregelen is gericht op het stimuleren en ondersteunen van scholen die aandacht willen besteden aan gezonde relaties en seksualiteit d.m.v. subsidie. En dat is goed nieuws!

Aandacht voor relaties en seksualiteit
Het is belangrijk om op jonge leeftijd te beginnen met aandacht voor relaties en seksualiteit. Zowel thuis als op school. Hierdoor krijgen jongeren op tijd informatie over onderwerpen als gezonde relaties, veilig vrijen en zwangerschap. Ook durven jongeren vragen te stellen over onderwerpen zoals diversiteit, wensen en grenzen. Dit draagt bij aan een positieve en gezonde seksuele ontwikkeling.

Ronde 2, Voorjaar 2020
Van maandag 9 maart t/m maandag 20 april 2020 kunnen scholen via een account op www.mijngezondeschool.nl belangstelling kenbaar maken voor ronde 2 van de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit.

Voor welke scholen?
De stimuleringsregeling is voor alle scholen (locaties) in het primair onderwijs, voorgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Wat houdt de stimuleringsregeling in?
Ronde 2 van de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit bestaat uit een geldbedrag van maximaal €5.000 per schoollocatie. Deze ronde biedt plaats voor 250 scholen. Scholen die van de stimuleringsregeling gebruik maken, gaan werken met de Gezonde School aanpak voor het thema Relaties & Seksualiteit.
Scholen kunnen het geldbedrag ook gebruiken voor:
– Scholing van (vak)docenten
– Teamtrainingen
– Training van een functionaris in de zorgstructuur
– Inzet van gastdocenten
– Ouderaanbod
– Inzet van theaterproducties

Firma LoS
Wij hebben ruime ervaring met veel van de interventies die vallen binnen de stimuleringsregel gezonde relaties en seksualiteit zoals Lang leve de Liefde en Girls’Talk en Make a Move en komen graag als gastdocent langs. Ons eigen aanbod kan ook ingezet worden door scholen en natuurlijk werken wij ook op maat.
Wil je graag even sparren op welke manier jij binnen jouw school het beste aandacht kunt besteden aan gezonde relaties en seksualiteit? We denken graag met je mee. Mail ons op info@firmalos.nl.

Even voorstellen…

Ik ben Laura Peters, afgestudeerd aan de Acteerschool Rotterdam als actrice en theatermaker en momenteel afstuderende van de opleiding Cultureel Maatschappelijke Vorming (Bachelor Social Work).

Ik heb een fascinatie voor (de vrouwelijke) seksualiteit. Als theatermaker maak ik voorstellingen over verschillende onderwerpen binnen dit thema: het schoonheidsideaal, feminisme, nymfomanie en de schoonheid van de vrouwelijke seksualiteit. Ook werk ik als trainingsactrices binnen verschillende trainingen rondom seksualiteit en weerbaarheid. Ik vind het belangrijk dat hier aandacht voor is, omdat er, naar mijn idee, nog altijd veel taboes op liggen en er nog veel te halen is.

Mijn onderzoek, in opdracht van firma LoS, gaat over seksuele vorming, het bespreekbaar maken van seksualiteit, de weerstand die dit met zich mee kan brengen en hoe zo goed mogelijk om te gaan met deze weerstand. Mijn doel is om te kijken wat docenten die zich met thema’s als ‘seksualiteit’ bezighouden, kan helpen of nodig hebben, om hier vol vertrouwen les over te geven.


Voorlichting over seksuele diversiteit in het mbo aangescherpt!

Het bevorderen van LHBTI-acceptatie wordt ook (eindelijk!)verplicht in het mbo. En zo hoort het ook! Firma LoS biedt verschillende trainingen seksuele diversiteit voor jongeren èn hun docenten. Ook bieden wij hulp bij beleids- en visieontwikkeling en structurele inbedding van het thema seksuele diversiteit binnen de school.

Met veel plezier maken wij al jarenlang seksualiteit bespreekbaar in het mbo. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie!

Lees meer in de nationale onderwijsgids: https://www.nationaleonderwijsgids.nl/mbo/nieuws/43541-voorlichting-over-seksuele-diversiteit-in-het-mbo-aangescherpt.html#.Wt3Vo6_-QFA.facebook


MBO College Entree wint Lang Leve de Liefde Award mbo

Een kroon op ons werk: MBO College Entree wint Lang Leve de Liefde Award mbo!

Soa Aids Nederland, mboRijnland, firma LoS

 

Firma LoS ontwikkelde voor mboRijnland het lesprogramma “Wij gaan LOS”. Dit is een initiatief van Maud Lazaroms en Roos Raab in opdracht van mboRijnland (toen nog ID College) en is geïnspireerd op (de interventies) Les(s) & More (GGD Gelderland-Midden) en Lang Leve de Liefde (Soa Aids Nederland en Rutgers) en door firma LoS op maat gemaakt voor entreestudenten van mboRijnland.

Het lesprogramma bestaat uit 5 lessen en een Sense spreekuur op locatie. Docenten worden door firma LoS getraind om de lessen zelfstandig te kunnen geven. Inmiddels is het programma, met bijbehorende website (www.wijgaanlos) geïmplementeerd in het curriculum van de entreestudent op alle 6 locaties van mboRijnland.

Juryrapport:

MBO College Entree van MboRijnland (met 6 vestigingen en 750 studenten) biedt opleidingen van 1 jaar die studenten voorbereidt op de arbeidsmarkt of doorstroom naar een mbo-niveau 2 opleiding.

Al jaren heeft de school het thema seksualiteit en seksuele diversiteit hoog in het vaandel staan. Het thema is bovendien verankerd in het beleid.

‘We vinden het indrukwekkend dat alle docenten worden getraind en gecoacht in het lesgeven over dit thema. Doordat docenten en andere medewerkers vertrouwd zijn met het thema relaties en seksualiteit is er veiligheid in de klassen en in de teams’, benoemt de jury onder meer in haar rapport.

https://mborijnland.nl/k/n1870/news/view/71710/59542/mborijnland-wint-lang-leve-de-liefde-award.html

https://www.langlevedeliefde.nl/nieuws/drie-scholen-bekroond-met-de-lang-leve-de-liefde-award