Hoe gaan we LoS?

Dialoog zorgt voor kennisoverdracht. Met humor, energie en interactie helpt firma LoS jongeren eigen keuzes te maken en worden zorg- en onderwijsprofessionals uitgedaagd vertrouwd(er) te raken met het bespreekbaar maken van seksualiteit.

Firma LoS gaat graag LoS: Van workshop tot lessenreeks. Van beleidsadvies tot sexy theater. In de klas en op het bestuursbureau.

LoS aanbod (op maat)

Wil je LoS, maar weet je niet goed hoe? Firma LoS gaat met je om de tafel en komt met een op maat gemaakt voorstel.

Trainingen

Een kleine greep uit de mogelijke onderwerpen voor trainingen: Wensen en grenzen, culturele diversiteit, seksuele diversiteit (LHBTQI), mediawijsheid, seksuele weerbaarheid, omgaan met groepsdruk, besnijdenis, soa testen en veilig- en plezierig vrijen.

En speciaal voor zorg- en onderwijsprofessionals: de rol van de professional, handelingsverlegenheid, seksueel grensoverschrijdend gedrag, omgaan met persoonlijke vragen, hoe breng je het gesprek op gang? Inspelen op culturele, religieuze en relationele diversiteit. En signaleren en doorverwijzen.

Beleidsadvies

Firma LoS biedt hulp bij beleids- en visieontwikkeling, structurele inbedding van seksualiteit en weerbaarheid binnen je organisatie.

Educatief materiaal

Firma LoS ontwikkelt ludiek les- en voorlichtingsmateriaal wat bij je organisatie en doelgroep past zodat je zelf aan de slag kunt. Denk ook aan content voor websites, inzet van film en het ontwikkelen van prikkelende apps en interactieve games.

Wijgaanlos! Zo ontwikkelde firma LoS de website: www.wijgaanlos.nl in opdracht van het ID College (ROC). Deze website is ondersteunend voor studenten en docenten en hoort bij de lessenreeks Wij Gaan LOS (gebaseerd op de interventies Les(s) & More en Lang Leve de Liefde).

Educatief theater

Theater is een ijzersterk middel om seksualiteit bespreekbaar te maken. Om je doelgroep op een verrassende manier te laten leren over seks maakt firma LoS graag gebruik van (interactief) theater.

Vast aanbod

Firma LoS heeft veel ervaring met het uitvoeren van een aantal goed onderbouwde interventies en heeft daarnaast zelf themalessen ontworpen en opgenomen in het vaste aanbod.

Voor jongeren:

Girls’ Talk

Girls’ Talk is een sekse specifiek groepscounselingprogramma voor kwetsbare meiden in de leeftijd van 14-21 jaar met een relatief laag opleidingsniveau. Het programma richt zich op de seksuele empowerment van de meiden en het verbeteren van hun seksuele gezondheid en seksueel welzijn. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van twee uur. Girls’Talk werkt preventief en is opgenomen in de databank effectieve jeugdinterventies.

Girls’ Talk+

Girls’ Talk+ is een groepscounselingprogramma over relaties, seksualiteit en weerbaarheid voor meiden met een licht verstandelijke beperking (LVB). Het programma is een vertaling van het Girls’ Talk’ programma voor de doelgroep meiden met een LVB. Het programma is gericht op hun seksuele ‘empowerment’ en weerbaarheid. Het is de bedoeling om hun seksuele gezondheid en welzijn te verbeteren. In het programma wordt daarom niet alleen aandacht besteed aan veilig vrijen en geslachtsgemeenschap, maar het gaat ook over het realiseren van plezierige seksuele ervaringen, vrij van dwang, discriminatie en geweld. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 uur.

Make a Move

Make a Move is een groepsprogramma voor jongens van 12 tot 18 jaar met een relatief laag opleidingsniveau. Het programma richt zich op het bevorderen van seksueel gezond gedrag en het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 uur. Make a Move werkt preventief en is opgenomen in de databank effectieve jeugdinterventies.

Les(s) & More

Les(s) & More is een interventie die zich richt op vermindering van gezondheidsproblemen en daar uit voort vloeiend schooluitval voor jongeren op mbo entreeopleidingen en niveau 2. De interventie Les(s) & More bestaat uit drie aan elkaar gerelateerde onderdelen: een lessenserie, een gezondheidsvragenlijst en het aanbieden van een GGD spreekuur op de onderwijsinstelling. Les(s) & More zorgt ervoor dat risicogedrag en gezondheidsproblemen op een laagdrempelige manier bespreekbaar worden gemaakt. De interventie Les(s) & More is beoordeeld als “Goed Onderbouwd” en opgenomen in het activiteitenoverzicht voor mbo van Gezonde School. 

Lang Leve de Liefde

Lang leve de liefde is een lesmethode over liefde, relaties en seksualiteit voor het voortgezet onderwijs en mbo. Firma LoS voert de lessen uit en kan ook docententeams trainen zodat ze zelf met het lesmateriaal aan de slag kunnen. Lang Leve de Liefde is door het RIVM Centrum Gezond Leven erkend als effectief. Lang Leve de Liefde is ontwikkeld door Soa Aids Nederland in samenwerking met Rutgers.

Rond je seksualiteit

Rond je seksualiteit is een actieve workshop waarbij met elkaar in gesprek gegaan wordt over thema’s als weerbaarheid, seksuele oriëntatie en communicatie. Door de speelse maar wel veilige aanpak wordt praten over seksualiteit makkelijker en leuker. Deze workshop is ontwikkeld voor zowel jongeren als zorg- en onderwijsprofessionals. Duur 1,5 uur.

Ja is Ja! Nee is Nee!

Nee is Nee! Ja is Ja! is een interactieve workshop waar wij ingaan op sociale vaardigheden zoals opkomen voor jezelf, je wensen en grenzen aangeven en duidelijk zijn. Belangrijke vaardigheden die nodig zijn als het gaat om sociale en seksuele weerbaarheid. We leggen natuurlijk een brug naar seksualiteit, maar het belangrijkste doel is werken aan een positief zelfbeeld. Deze workshop duurt 1,5 uur.

Je lijf enzo - Meisjesbesnijdenis

Deze workshop maakt het gevoelige onderwerp bespreekbaar. We besteden aandacht aan de preventie van genitale verminking, oftewel meisjesbesnijdenis, de betekenis ervan in diverse culturen en de mogelijk schadelijke gevolgen ervan voor de seksuele gezondheid. Deze les is met name interessant in multiculturele groepen en past bijvoorbeeld op school goed in het vak biologie of maatschappijleer. Het doel is om bij te dragen aan de preventie van meisjesbesnijdenis. Deze workshop duurt 1.5 uur.

Open mind - Seksuele diversiteit

Deze workshop gaat over seksuele diversiteit. We gaan de discussie met jongeren aan over de verschillende vormen, wensen, overeenkomsten en we leren de jongeren op respectvolle wijze hun mening uiten. De belangrijkste les is dat het belangrijk is om jezelf te kunnen zijn. Ook gaan we in op cultuur en religie en hoe dit van invloed kan zijn op de beleving van seksualiteit. Deze workshop duurt 1.5 uur. Wij adviseren om in groepen waar veel homonegativiteit speelt eerst een andere workshop af te nemen om dit onderwerp laagdrempeliger in te steken.

Mediawijs?!

Tegenwoordig is seks niet meer weg te denken in onze maatschappij. Dagelijks worden we via diverse media zoals Facebook, Youtube en Snapchat geconfronteerd met seksueel getinte en onrealistische schoonheidsbeelden. Deze workshop daagt jongeren uit om hier kritisch mee om te gaan en draagt zo bij aan een positiever zelfbeeld. Ook nemen we het plezier en mogelijke risico’s van social media mee. Tenslotte gaan we in op veilig internetgebruik en de gevolgen van sexting en grooming. Deze workshop duurt 2 uur.

Loverboy Lovergirl

In deze workshop nemen we de jongeren mee in de werkwijze van loverboys- en girls, welke gevoelens loverboy- en girlsproblematiek teweeg kan brengen bij het slachtoffer en wat je kunt doen om te voorkomen dat je zelf of een ander in de greep  van een loverboy of –girl komt. Door middel van afwisselende werkvormen maken we dit lastige onderwerp bespreekbaar en laten we de jongeren hun eigen mening vormen en uitwisselen. Tevens weten de jongeren na afloop waar ze de juiste info, steun en hulp kunnen zoeken. Deze workshop duurt 1,5 uur.

Ik ben van mij!

‘Ik ben van mij!’ is een erkende interventie ontwikkeld door Movisie in samenwerking met de Respect Education Foundation. Ik ben van mij! bestaat uit vier lessen en is bedoeld voor leerlingen van 14-18 jaar en dus zowel op VO als MBO in te zetten. De lessenreeks past binnen thema’s als seksuele ontwikkeling, sociale veiligheid en actief burgerschap. Ook sluit het aan bij kerndoel 43. In deze lessenreeks maken jongeren kennis met de seksregels en de invloed van stereotypering en dubbele moraal. Zij leren om een standpunt over deze thema’s in te nemen en kunnen en durven zich hierover ook uit te spreken. Ze ervaren dat ze zelf ‘nee’ kunnen zeggen en dat kleine acties en opmerkingen het verschil kunnen maken in het ontdekken van de eigen wensen en grenzen en die van anderen.
De lessenreeks bestaat uit 4 lessen van 1.5 uur.

Firma LoS kan ook docenten trainen in het geven van de lessenreeks. Informeer naar de mogelijkheden!

Voor zorg-en onderwijsprofessionals: Voor bijna alle workshops die hierboven staan genoemd is ook een train the trainer of train the teacher variant beschikbaar!

Over Seks Gesproken

Over Seks Gesproken is een introductieworkshop waarin je door middel van veel interactieve werkvormen vertrouwd(er) raakt met het onderwerp waardoor seksualiteit makkelijker bespreekbaar wordt met bijvoorbeeld je student of cliënt, maar ook binnen je team.

Over Seks Gesproken- de verdieping

Uitgebreide training voor professionals. Centraal staan: (nog) meer vertrouwd raken met het onderwerp, je rol als begeleider, begeleidingsmethodieken en afspraken maken met je team.

Vlaggensysteem

Het vlaggensysteem stimuleert gezond seksueel gedrag en draagt bij aan het voorkomen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren. Deze workshop biedt professionals handvatten om seksueel gedrag adequaat te beoordelen, het bespreekbaar te maken en om gepast te reageren.

Les(s) & More- train the teacher

Training van een dagdeel voor docenten en andere onderwijsprofessionals die zich willen verdiepen in de interventie Les(s) & More. Deze interventie richt zich op vermindering van gezondheidsproblemen en daar uit voort vloeiend schooluitval voor jongeren op mbo entreeopleidingen en niveau 2. Les(s) & More zorgt ervoor dat risicogedrag en gezondheidsproblemen op een laagdrempelige manier bespreekbaar worden gemaakt. De interventie Les(s) & More is beoordeeld als “Goed Onderbouwd” en opgenomen in het activiteitenoverzicht voor mbo van Gezonde School. Firma LoS besteed naast inhoudelijke uitleg over de interventie tijdens deze training ook aandacht aan vaardigheden om vertrouwd(er) te raken met het bespreekbaar maken van seksualiteit met jongeren en aan mogelijkheden om deze interventie binnen het onderwijs te implementeren.

Lang leve de Liefde-train the teacher

Lang leve de liefde is een lesmethode over liefde, relaties en seksualiteit voor het voortgezet onderwijs en mbo. Docenten en andere onderwijsprofessionals worden op een interactieve manier getraind om met het lespakket Lang leve de Liefde te kunnen werken. Focus kan op verzoek tijdens de training worden gelegd op de lesmethodes onderbouw, bovenbouw, of mbo.

"Seks is meer...Ganzenbord" - train the teacher

Train de teacher “Seks is meer…Ganzenbord…wat je wilt weten en niet durft te vragen.” “Seks is meer…Ganzenbord” is een zeer interactieve workshop waarin gewerkt wordt met het educatieve voorlichtingsspel “Seks is meer…Ganzenbord”. Tijdens deze workshop krijg je up to date informatie over jongeren en seksualiteit, speel je het spel (keuze uit doelgroep 10 tot 12, 12 tot 15, 15 jaar en ouder of (l)VB) en geven wij je handvatten om de veiligheid in de klas/groep te waarborgen. Tevens krijg je tips voor het spelen van het spel in een klassensituatie en voor de nabespreking met je leerlingen. Het doel van het spel is om jongeren te laten oefenen met praten, hun mening te vormen èn zich bewust te maken van hun wensen en grenzen op het gebied van seksualiteit en relaties. Het spel is ontworpen door Marjolein Hottentot en o.a. gebaseerd op www.sense.info, www.seksuelevorming.nl en www.langlevedeliefde.nl.

NIEUW: de (L)VB versie is nu ook beschikbaar! Klik hier voor meer informatie over het spel. Deze workshop duurt 2 uur.

Tevens biedt firma LoS individuele counseling en behandeling bij vragen op het gebied van seksuele gezondheid. Informeer naar de mogelijkheden! Neem vrijblijvend contact op voor een prijsopgave.