Waarom moeten we LoS?

Seksualiteit bespreekbaar maken lijkt makkelijk, maar dit blijkt in de praktijk een stuk moeilijker. Welke toon en woorden gebruik je? Zit de ander hier wel op te wachten? En wat levert al dat gepraat eigenlijk op?

Seksuele gezondheid is veel meer dan het hebben van seks of het voorkomen van een soa. Het gaat ook over het aangaan van plezierige en respectvolle seksuele ervaringen zonder dwang. En over het durven aangeven van grenzen, en zeker ook je wensen! Dit zijn belangrijke thema’s waar je als jongere en als zorg- en onderwijsprofessional mee te maken krijgt. Soms is het thuis een taboe of mist een organisatie beleid op dit vlak. En dan wordt er niet over gesproken. Dat moet en kàn anders! Iedereen heeft recht op seksuele gezondheid!

Firma LoS ondersteunt jongeren en zorg- en onderwijsprofessionals bij het bespreekbaar maken van seksualiteit door middel van een LoS (op maat) aanbod en een Vast aanbod van trainingen. 

Firma LoS helpt jongeren om gezonde keuzes te maken en streeft ernaar dat professionals het onderwerp seksualiteit niet meer uit de weg gaan. Firma LoS maakt je vertrouwd(er) in het bespreekbaar maken van seksualiteit en maakt je wegwijs qua hulpverleningsmogelijkheden. Preventie van seksueel geweld en bevorderen van seksueel plezier staan hoog op de agenda.

Kwetsbare doelgroepen

Firma LoS tracht om juist ook bij doelgroepen die wellicht wat slechter bereikbaar zijn of lastiger te motiveren zijn, enthousiasme op te wekken en betrokkenheid te creëren. Dit geldt net zo goed voor doelgroepen waarbij training over seksualiteit misschien niet direct voor de hand lijkt te liggen, of mensen die te maken hebben met een bepaalde kwetsbaarheid. Iedereen heeft recht op seksuele gezondheid: vrijwillig, veilig en gelijkwaardig!

Laagopgeleide jongeren

Firma LoS heeft bijzondere aandacht voor laagopgeleide jongeren. Laagopgeleide jongeren lopen op allerlei aspecten van seksuele gezondheid meer risico dan hoogopgeleide jongeren. Ze doen gemiddeld eerder ervaring op met seks en hebben gemiddeld meer sekspartners. De kennis van seksualiteit, voortplanting, anticonceptie en soa’s is bij laagopgeleide jongeren gebrekkig. Daarnaast hebben zij relatief veel seksueel getinte contacten op internet (2017, Seks onder je 25e, Rutgers). Voor de doelgroep laagopgeleide jongeren zijn er aandachtspunten waar winst op te behalen valt door goede seksuele en relationele vorming. Wat deze aandachtspunten zijn lees je hier:

Kennisniveau vergroten door dialoog

“Ik neem de morning-after pil gewoon van te voren in.”

Samira, 16 jaar

De kennis van seksualiteit is onder de maat. Het probleem zit er vooral in dat jongeren dènken alles te weten, maar niets is minder waar. Bij firma LoS ontstaat kennisoverdracht door de dialoog aan te gaan. Op deze manier leren jongeren seksuele risico’s goed inschatten, doen zij vaardigheden op om over seks te praten en zijn zij beter in staat om gezonde keuzes te maken.

Juist door de dialoog aan te gaan, begeleid door enthousiaste professionals, leren jongeren over zichzelf en de ander.

Grensoverschrijding en weerbaarheid

“Als je eerst wel wil en dan ineens niet meer, dan hoor je het af te maken.”

Martijn, 17 jaar

De mate waarin grensoverschrijdend gedrag voorkomt blijft hoog. Ten opzichte van 2012 is er een lichte daling zichtbaar in het aantal jongeren dat seksuele grensoverschrijding meemaakt. In 2012 gaf 5% van de jongens en 17% van de meisjes aan bij hun eerste keer geslachtsgemeenschap overgehaald of gedwongen te zijn, in 2017 is dit respectievelijk 3% en 14%. Twee procent van de jongens en 11% van de meisjes geeft aan dat ze ooit waren gedwongen om iets te doen of toe te staan op seksueel gebied wat ze niet wilden. In 2012 was dat respectievelijk 4% en 17% (2017, Seks onder je 25e, Rutgers).

Invloed van religie op opvattingen en gedrag

“Maar een meisje hoort te bloeden bij de eerste keer.”

– Fouad, 18 jaar

Iedere jongere, ongeacht religie en cultuur, heeft recht op goede training seksualiteit en weerbaarheid. Persoonlijke opvattingen, normen en waarden over seksualiteit en seksueel gedrag worden sterk bepaald door cultuur en religie. Discussie en uitwisseling van standpunten, rekening houdend met deze religieuze opvattingen en culturele waarden en normen, in combinatie met betrouwbare informatie kan jongeren helpen eigen keuzes te maken (2013, Zwijgen is zonde, Rutgers).

Homonegativiteit – seksuele diversiteit

“Ik heb niks tegen homo’s maar hij moet niet naast me zitten. Of aan me komen.“

– Koen, 17 jaar

Hoge mate van homonegativiteit onder jongeren heeft zijn weerslag op homo- en biseksuele jongeren: zij staan vaak negatief tegenover de eigen seksuele oriëntatie, voelen zich onveilig. Groepsdruk speelt hierin een enorm grote rol.

Beleving jongens & meisjes

“Als hij maar klaar komt, dan is het toch goed.”

Anne-fleur, 21 jaar

Er zijn grote verschillen tussen jongens en meiden in de manier waarop zij seks beleven. Firma LoS gelooft erin dat jongens en meiden van elkaar kunnen leren als ze erover praten en zodoende hun eigen wensen en grenzen leren kennen en gezonde keuzes maken. (2017, Seks onder je 25e, Rutgers)

 

Meer weten? Lees hier het interview met firma LoS door Linkt Media: